Zeynep | M.Nedim OYVAR

Huzur Sitesi


PopUp MP3 Player (New Window)

Şube Hizmetleri

  1954 yılında Dilşan Gökmen Hanımefendi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığında kurulan Kızılay Şişli Şubesi Şair Nigar Sok No:57 Osmanbey/ Şişli adresindeki Kızılay iş hanında TürkKızılayı‘nın aşağıdaki 6 temel ilkesi doğrultusunda hizmet vermektedir.
IMG 2114onayİnsanlık

  Savaş alanında yaralılara ayrım gözetmeksizin yardım etme isteğinden doğan Kızılay, her nerede olursa olsun insan ıstırabını ulusal ve uluslararası kapasitesi dâhilinde önlemek ve dindirmek için çabalar. Amacı insan hayatının, sağlığının korunması ve insan onuruna saygı duyulmasının sağlanmasıdır. Bütün insanlar arasında karşılıklı anlayışı, dostluğu, işbirliğini ve kalıcı barışı destekler.
onayAyrım gözetmemek

 Kızılay, milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gözetmez. İnsan ıstırabını, en ivedi ve zaruri ihtiyaçlara öncelik vererek dindirmeye çalışır.

onayTarafsızlık
 Kızılay, herkesin güvenini kazanmak amacıyla, düşmanlıklara taraf olmaz ve hiçbir zaman siyasal, ırksal, dinsel ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara girmez.

onayBağımsızlık
 Kızılay bağımsız bir kurumdur. Kızılay, insancıl faaliyetlerinde kamu otoritelerinin yardımcısı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına tabii, ancak kendisine her daim Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi temel ilkelerine uygun hareket etme olanağı veren bir özerkliğe sahiptir.

onayHayır kurumu niteliği
 Kızılay, hizmetlerinden hiçbir şekilde çıkar gözetmeyen gönüllü bir yardım kurumudur.

onayBirlik
 Türkiye’de “Kızılay” adı altında tek bir dernek kurulabilir. Bu dernek herkese açıktır. İnsancıl faaliyetlerini bütün yurdu kapsayacak şekilde yürütür.

onayEvrensellik
 Diğer ülke ulusal dernekleri ile eşit statüye sahip ve karşılıklı yardımlaşmada onlarla eşit sorumlulukları ve görevleri paylaşan Kızılay, dünya çapında bir organizasyonun içinde yer alır.

ŞİŞLİ ŞUBE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

 Huzurevimiz dışında şubemiz personel ve gönüllüleri tarafından çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Bu faaliyetlere çeşitli örnekler vermek gerekirse ;  
*   İhtiyaç sahibi vatandaşlar tespit edilerek şube ve genel merkez imkanları dahilinde erzak, kavurma ve eşya dağıtımı yapılmaktadır.
*   Ulusal ve uluslararası afetler sonrası yerel ve genel düzeydeki kampanyalarda şubemiz aktif olarak yer almaktadır.

*  Sosyal sorumluluk bilincinin ve Kızılaycılık ruhunun yaygınlaştırılması amacıyla toplantı ve seminerler düzenlenmektedir.  
*   Her Ramazan ayında iftar saatlerinde Boğaziçi Köprüsünden geçiş yapmakta olan  vatandaşlarımıza ücretsiz Kızılay suyu dağıtımı yapılmaktadır.
*  Ali Sami Yen Stadyumu TT Arena daki tüm maçlarda faaliyetlerimiz için Kızılay kumbaralarıyla bağış toplanmaktadır.
*  Türk Kızılay'ı tarafından Çanakkale'de her yıl gerçekleştirilen 57.Alay Yürüyüşü ve öncesinde konaklamada görev almaktayız. Şube personel ve gönüllülerimiz bu görev dahilinde Çanakkale'de aktif olarak yer almaktadır.
*  Bölgemizde bulunan lise,ilköğretim ve anaokullarında eğitici ve eğlendirici seminerler düzenlenmesi,bunun yanında çeşitli hediyelerin dağıtılması ( Kitap, boyama kitabı, tişört,balon ..vb. )
*  Türk Kızılayı Genel Merkezinin İstanbul ve ülke genelinde yürüttüğü tüm eğitim faaliyetlerinde  eğitmen ve katılımcı düzeyinde şubemiz yer almaktadır.
*  Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi çerçevesinde bölgemizde bulunan muhtar,öğretmen ve din görevlilerine Afetten Korunma Bilinci ve Afet Sürecinde Toplum Liderlerinin Rol ve Sorumlulukları hakkında eğitimler verilmektedir.
*  Şişli Kaymakamlığı,Şişli Belediye Başkanlığı ve Şubemiz tarafından imzalanan protokol çerçevesinde bölgemizde bulunan kamu ve özel sektör personeli il vatandaşlarımıza Afet Bilinci Eğitimi verilmektedir.