Zeynep | M.Nedim OYVAR

Huzur Sitesi


PopUp MP3 Player (New Window)

Konuk Kabul Şartları

  Türkiye Kızılay Derneği Konukevi Yönetmeliği ve SHÇEK Özel Huzurevleri ve Bakımevleri Yönetmeliği gereği Huzurevimize yaşlı kabulünde aranacak şartlar aşağıdaki gibidir.konuk kabul sartlari

onay 55 yaş ve üzeri olmak,
onay Akıl ve Ruh sağlığı yerinde olmak,
onay Bulaşıcı hastalığı bulunmamak,
onay Alkol ve uyuşturucu madde kullanmamak,

  Ayrıca Özel Bakım Ünitemizde kendi işini kendisi göremeyecek durumda olan, yatağa bağımlı, hastane sonrası tedavi gerektiren ve/veya Alzheimer, Demans, Parkinson vb rahatsızlıkları  bulunanlar kalabilmektedir.

  Konuk kabulünde Türkiye Kızılay Derneğine bağışta bulunanlarla Kızılay Teşkilatına uzun yıllar hizmet vermiş olanlara öncelik tanınır. Genel Merkez Yönetim Kurulu sosyal ve ekonomik nedenlerle öncelik tanıma hakkına da haizdir.